Rodzinny Bieg Niepodległości
Dodane przez Zibar dnia Listopad 09 2017 08:25:34
Już 11 listopada 2017 r. , promując aktywny tryb życia i wychodząc naprzeciw historii, zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w naszym mieście.
Treść rozszerzona
Już 11 listopada 2017 r. , promując aktywny tryb życia i wychodząc naprzeciw historii, zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w naszym mieście.Zaplanowaliśmy bieg rodzinny na dystansie ok. 2 kilometrów. Bieg ten będzie typowo rekreacyjny, a udział w nim może wziąć każdy chętny, także miłośnicy Nordic Walking. Chodzi o dobrą zabawę i wspólnie spędzony czas w tym wyjątkowym dla Polski dniu.

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Start i meta, biuro zawodów oraz atrakcje dla najmłodszych uczestników znajdować się będą w Parku Hallera (przy wejściu od strony przystanku autobusowego Centrum w kierunku Gołonoga).

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniu imprezy w biurze zawodów w godz. 10.00-11.00.

Każdy z uczestników Rodzinnego Biegu Niepodległości otrzyma pamiątkowe gadżety patriotyczne, a po biegu ciepły posiłek.

Program zawodów:
10:00 – Start Biura Zawodów,
11:00 – Oficjalne otwarcie zawodów,
11:05 – Rozgrzewka dla uczestników,
11:11 – Start Rodzinnego Biegu Niepodległości,
12:00 – Ciepły posiłek dla uczestników,
12:30 – Zakończenie.

Organizatorami Rodzinnego Biegu Niepodległości są Centrum Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Serdecznie zapraszamy!REGULAMIN RODZINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

I. CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Upowszechnienie sportu i rekreacji jako formy czynnego wypoczynku.
3. Popularyzowanie rodzinnej rekreacji.
II. ORGANIZATOR:
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
2. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.
3. Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 11.11.2017r. o godz.11:11.
2. Start, meta i biuro zawodów zlokalizowane będą w Parku Hallera.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Bieg przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych, możliwy udział maszerów Nordic
Walking.
2. Uczestnik musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów,
który jest równoznaczny z:
a) zaakceptowaniem warunków regulaminu biegu,
b) wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku w materiałach promocyjnych
i informacyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz
partnerów,
c) informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w biegu wyraża opiekun prawny
własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze zawodów.
V. PROGRAM ZAWODÓW:
1. 10:00 - Start Biura Zawodów,
2. 11:00 - Oficjalne otwarcie imprezy,
3. 11:05 – Rozgrzewka dla uczestników,
4. 11:11 – Start Rodzinnego Biegu Niepodległości,
5. 12:00 – Ciepły posiłek dla uczestników,
6. 12:30 – Zakończenie imprezy
VI. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 11.11.2017r. w Biurze Zawodów
zlokalizowanym w Parku Hallera w godzinach 10:00 – 11:00.
2. Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.
3. Organizator nie będzie przyznawał nagród za miejsca. Wszyscy uczestnicy, którzy
ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy gadżet.
VII. DYSTANS I TRASA:
1. Bieg rodzinny zostanie przeprowadzony na dystansie ok. 2 km. Trasa prowadzi
alejkami w Parku Hallera, ulicami Kościuszki i Królowej Jadwigi.
2. Start i meta biegu znajdują się w tym samym miejscu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy gadżet.
3. Organizator nie przewiduje nagród za zajęte miejsca.
4. Organizator zapewnia ciepły posiłek po biegu
5. Udział w biegu jest bezpłatny.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


źródło. CSiR